=$time_koniec_emisji-$czas_zimowy_letni))"; $sql1 = "select t41.idb from $tabela41 t41, $tabela42 t42, $tabela43 t43 where t41.idb=t42.idb and t41.idb=t43.idb and t42.idb=t43.idb and t41.aktywny='1' and t41.rodzaj_terminu='2' and t41.rodzaj_banera='14' $kat_baner and t41.ilosc_wyswietlen>t41.liczba_odslon and t42.data_emisji<=$time_today"; $mt14 = 0; $id14 = pobierz_colban($sql0, $sql1, $mt14); if ($id14) { if (!$mt14) { $sql = "select t41.idb, t41.idk, t41.baner, t41.link, t41.kod_inicjujacy, t41.kod_reklamy, t41.kod_wyswietlen, t43.idkat, t41.szerokosc, t41.wysokosc, t41.rozszerzenie from $tabela41 t41, $tabela42 t42, $tabela43 t43 where t41.idb=t42.idb and t41.idb=t43.idb and t42.idb=t43.idb and t41.idb=$id14 and t41.aktywny='1' $kat_baner and t41.rodzaj_banera='14' and t41.rodzaj_terminu='1' and ((t41.oddo=0 and t42.data_emisji BETWEEN $time_today-$czas_zimowy_letni AND $time_today+$czas_zimowy_letni) or (t41.oddo=1 and t42.data_emisji<=$time_today+$czas_zimowy_letni and t42.data_emisji>=$time_koniec_emisji-$czas_zimowy_letni)) limit 1"; } else { $sql = "select t41.idb, t41.idk, t41.baner, t41.link, t41.kod_inicjujacy, t41.kod_reklamy, t41.kod_wyswietlen, t43.idkat, t41.szerokosc, t41.wysokosc, t41.rozszerzenie from $tabela41 t41, $tabela42 t42, $tabela43 t43 where t41.idb=t42.idb and t41.idb=t43.idb and t42.idb=t43.idb and t41.idb=$id14 and t41.aktywny='1' $kat_baner and t41.rodzaj_banera='14' and t41.rodzaj_terminu='2' and t41.ilosc_wyswietlen>t41.liczba_odslon and t42.data_emisji<=$time_today+$czas_zimowy_letni limit 1"; } $res_ban = ($cache_portal)? $db->CacheExecute($sql) : $db->Execute($sql); $idbanera = $res_ban->fields['idb']; $idkampanii = $res_ban->fields['idk']; $idkategorii = $res_ban->fields['idkat']; $baner = $res_ban->fields['baner']; $link = str_replace('http://', '', $res_ban->fields['link']); $box_baner_sky_kod_inicjujacy = $res_ban->fields['kod_inicjujacy']; $box_baner_sky_kod_reklamy = $res_ban->fields['kod_reklamy']; $box_baner_sky_kod_wyswietlen = $res_ban->fields['kod_wyswietlen']; //aktualizujemy statystyki //$sql = "update $tabela41 set liczba_odslon=liczba_odslon+1 where idb=$idbanera"; //$result = $db->Execute($sql); //$sql = "insert into $tabela44 (idb, data_odslony,idkat) values ($idbanera,".date('U').",$idkategorii)"; ////$result = $db->Execute($sql); //$sql = "update $tabela43 set liczba_odslon_dziennie=liczba_odslon_dziennie+1 where idb=$idbanera and idkat=$idkategorii"; //$result = $db->Execute($sql); $banerstats[41][$idbanera]++; $banerstats[43][$idbanera][$idkategorii]++; //sprawdzamy rodzaj banera i okreslamy tresc jaka musimy umiescic na stronie if (strlen($baner)) { $rozszerzenie = $res_ban->fields['rozszerzenie']; $widthMainBaner = $res_ban->fields['szerokosc']; $heightMainBaner = $res_ban->fields['wysokosc']; switch ($rozszerzenie) { case '.jpg': case '.jpeg': case '.JPG': case '.JPEG': case '.gif': case '.GIF': case '.png': case '.PNG': if ($link != '') $box_baner_sky = ""; else $box_baner_sky = ""; break; case '.swf': $box_baner_sky = " "; break; default: $box_baner_sky = ""; break; } }else { if (strlen($box_baner_sky_kod_reklamy)) { $box_baner_sky = $box_baner_sky_kod_reklamy; } else { $box_baner_sky = ""; $box_baner_sky_kod_inicjujacy = ''; $box_baner_sky_kod_wyswietlen = ''; } } } else { $box_baner_sky = ""; } $smarty->assign('box_baner_sky', $box_baner_sky); $kody_inicjujace_array[] = $box_baner_sky_kod_inicjujacy; $kody_wyswietlen_array[] = $box_baner_sky_kod_wyswietlen; =$time_koniec_emisji-$czas_zimowy_letni))"; $sql1 = "select t41.idb from $tabela41 t41, $tabela42 t42, $tabela43 t43 where t41.idb=t42.idb and t41.idb=t43.idb and t42.idb=t43.idb and t41.aktywny='1' and t41.rodzaj_terminu='2' and t41.rodzaj_banera='7' $kat_baner and t41.ilosc_wyswietlen>t41.liczba_odslon and t42.data_emisji<=$time_today"; $mt7 = 0; $id7 = pobierz_colban($sql0, $sql1, $mt7); //baner gorny if ($id7) { if (!$mt7) { $sql = "select t41.idb, t41.idk, t41.baner, t41.link, t41.kod_inicjujacy, t41.kod_reklamy, t41.kod_wyswietlen, t43.idkat, t41.szerokosc, t41.wysokosc, t41.rozszerzenie from $tabela41 t41, $tabela42 t42, $tabela43 t43 where t41.idb=t42.idb and t41.idb=t43.idb and t42.idb=t43.idb and t41.idb=$id7 and t41.aktywny='1' $kat_baner and t41.rodzaj_banera='7' and t41.rodzaj_terminu='1' and ((t41.oddo=0 and t42.data_emisji BETWEEN $time_today-$czas_zimowy_letni AND $time_today+$czas_zimowy_letni) or (t41.oddo=1 and t42.data_emisji<=$time_today+$czas_zimowy_letni and t42.data_emisji>=$time_koniec_emisji-$czas_zimowy_letni)) limit 1"; } else { $sql = "select t41.idb, t41.idk, t41.baner, t41.link, t41.kod_inicjujacy, t41.kod_reklamy, t41.kod_wyswietlen, t43.idkat, t41.szerokosc, t41.wysokosc, t41.rozszerzenie from $tabela41 t41, $tabela42 t42, $tabela43 t43 where t41.idb=t42.idb and t41.idb=t43.idb and t42.idb=t43.idb and t41.idb=$id7 and t41.aktywny='1' $kat_baner and t41.rodzaj_banera='7' and t41.rodzaj_terminu='2' and t41.ilosc_wyswietlen>t41.liczba_odslon and t42.data_emisji<=$time_today+$czas_zimowy_letni limit 1"; } $res_ban = ($cache_portal)? $db->CacheExecute($sql) : $db->Execute($sql); $idbanera = $res_ban->fields['idb']; $idkampanii = $res_ban->fields['idk']; $idkategorii = $res_ban->fields['idkat']; $baner = $res_ban->fields['baner']; $link = str_replace('http://', '', $res_ban->fields['link']); $box_baner_main_kod_inicjujacy = $res_ban->fields['kod_inicjujacy']; $box_baner_main_kod_reklamy = $res_ban->fields['kod_reklamy']; $box_baner_main_kod_wyswietlen = $res_ban->fields['kod_wyswietlen']; //aktualizujemy statystyki //$sql = "update $tabela41 set liczba_odslon=liczba_odslon+1 where idb=$idbanera"; //$result = $db->Execute($sql); //$sql = "insert into $tabela44 (idb, data_odslony,idkat) values ($idbanera,".date('U').",$idkategorii)"; ////$result = $db->Execute($sql); //$sql = "update $tabela43 set liczba_odslon_dziennie=liczba_odslon_dziennie+1 where idb=$idbanera and idkat=$idkategorii"; //$result = $db->Execute($sql); $banerstats[41][$idbanera]++; $banerstats[43][$idbanera][$idkategorii]++; //sprawdzamy rodzaj banera i okreslamy tresc jaka musimy umiescic na stronie if (strlen($baner)) { $rozszerzenie = $res_ban->fields['rozszerzenie']; $widthMainBaner = $res_ban->fields['szerokosc']; $heightMainBaner = $res_ban->fields['wysokosc']; /* if (preg_match('/\.[a-zA-Z0-9]{1,}$/', $baner, $wyniki)) { $rozszerzenie = $wyniki[0]; } $banerSize = @getimagesize(DEFAULT_HOST_NAME . "/Image/banery/$baner"); $widthMainBaner = $banerSize[0]; $heightMainBaner = $banerSize[1]; */ switch ($rozszerzenie) { case '.jpg': case '.jpeg': case '.JPG': case '.JPEG': case '.gif': case '.GIF': case '.png': case '.PNG': if ($link != '') $box_baner_main = ""; else $box_baner_main = ""; break; case '.swf': if (!$widthMainBaner) $widthMainBaner = 450; //domyslna szerokosc if (!$heightMainBaner) $heightMainBaner = 100; //domyslna wysokosc $box_baner_main = " "; break; default: $box_baner_main = ""; break; } }else { if (strlen($box_baner_main_kod_reklamy)) { $box_baner_main = $box_baner_main_kod_reklamy; } else { $box_baner_main = ""; $box_baner_main_kod_inicjujacy = ''; $box_baner_main_kod_wyswietlen = ''; } } } //sprawdzamy, czy mamy banery daty i banery odslony srodek dolny $sql0 = "select t41.idb from $tabela41 t41, $tabela42 t42, $tabela43 t43 where t41.idb=t42.idb and t41.idb=t43.idb and t42.idb=t43.idb and t41.rodzaj_banera='16' and t41.rodzaj_terminu='1' and t41.aktywny='1' $kat_baner and ((t41.oddo=0 and t42.data_emisji BETWEEN $time_today-$czas_zimowy_letni AND $time_today+$czas_zimowy_letni) or (t41.oddo=1 and t42.data_emisji<=$time_today+$czas_zimowy_letni and t42.data_emisji>=$time_koniec_emisji-$czas_zimowy_letni))"; $sql1 = "select t41.idb from $tabela41 t41, $tabela42 t42, $tabela43 t43 where t41.idb=t42.idb and t41.idb=t43.idb and t42.idb=t43.idb and t41.aktywny='1' and t41.rodzaj_terminu='2' and t41.rodzaj_banera='16' $kat_baner and t41.ilosc_wyswietlen>t41.liczba_odslon and t42.data_emisji<=$time_today"; $mt7a = 0; $id7a = pobierz_colban($sql0, $sql1, $mt7a); //nr 2 - baner dolny if ($id7a) { if (!$mt7a) { $sql = "select t41.idb, t41.idk, t41.baner, t41.link, t41.kod_inicjujacy, t41.kod_reklamy, t41.kod_wyswietlen, t43.idkat, t41.szerokosc, t41.wysokosc, t41.rozszerzenie from $tabela41 t41, $tabela42 t42, $tabela43 t43 where t41.idb=t42.idb and t41.idb=t43.idb and t42.idb=t43.idb and t41.idb=$id7a and t41.aktywny='1' and t41.idb!='" . $idbanera . "' $kat_baner and t41.rodzaj_banera='16' and t41.rodzaj_terminu='1' and ((t41.oddo=0 and t42.data_emisji BETWEEN $time_today-$czas_zimowy_letni AND $time_today+$czas_zimowy_letni) or (t41.oddo=1 and t42.data_emisji<=$time_today+$czas_zimowy_letni and t42.data_emisji>=$time_koniec_emisji-$czas_zimowy_letni)) limit 1"; } else { $sql = "select t41.idb, t41.idk, t41.baner, t41.link, t41.kod_inicjujacy, t41.kod_reklamy, t41.kod_wyswietlen, t43.idkat, t41.szerokosc, t41.wysokosc, t41.rozszerzenie from $tabela41 t41, $tabela42 t42, $tabela43 t43 where t41.idb=t42.idb and t41.idb=t43.idb and t42.idb=t43.idb and t41.idb=$id7a and t41.aktywny='1' and t41.idb!='" . $idbanera . "' $kat_baner and t41.rodzaj_banera='16' and t41.rodzaj_terminu='2' and t41.ilosc_wyswietlen>t41.liczba_odslon and t42.data_emisji<=$time_today+$czas_zimowy_letni limit 1"; } $res_ban = ($cache_portal)? $db->CacheExecute($sql) : $db->Execute($sql); //echo '
2 '; if ($res_ban->_numOfRows) { $idbanera = $res_ban->fields['idb']; $idkampanii = $res_ban->fields['idk']; $idkategorii = $res_ban->fields['idkat']; $baner = $res_ban->fields['baner']; $link = str_replace('http://', '', $res_ban->fields['link']); $box_baner_main1_kod_inicjujacy = $res_ban->fields['kod_inicjujacy']; $box_baner_main1_kod_reklamy = $res_ban->fields['kod_reklamy']; $box_baner_main1_kod_wyswietlen = $res_ban->fields['kod_wyswietlen']; //aktualizujemy statystyki //$sql = "update $tabela41 set liczba_odslon=liczba_odslon+1 where idb=$idbanera"; //$result = $db->Execute($sql); //$sql = "insert into $tabela44 (idb, data_odslony,idkat) values ($idbanera,".date('U').",$idkategorii)"; ////$result = $db->Execute($sql); //$sql = "update $tabela43 set liczba_odslon_dziennie=liczba_odslon_dziennie+1 where idb=$idbanera and idkat=$idkategorii"; //$result = $db->Execute($sql); $banerstats[41][$idbanera]++; $banerstats[43][$idbanera][$idkategorii]++; //echo '
3 '; //sprawdzamy rodzaj banera i okreslamy tresc jaka musimy umiescic na stronie if (strlen($baner)) { $rozszerzenie = $res_ban->fields['rozszerzenie']; $widthMainBaner = $res_ban->fields['szerokosc']; $heightMainBaner = $res_ban->fields['wysokosc']; /* if (preg_match('/\.[a-zA-Z0-9]{1,}$/', $baner, $wyniki)) { $rozszerzenie = $wyniki[0]; } $banerSize = @getimagesize(DEFAULT_HOST_NAME . "/Image/banery/$baner"); $widthMainBaner = $banerSize[0]; $heightMainBaner = $banerSize[1]; */ switch ($rozszerzenie) { case '.jpg': case '.jpeg': case '.JPG': case '.JPEG': case '.gif': case '.GIF': case '.png': case '.PNG': if ($link != '') $box_baner_main1 = ""; else $box_baner_main1 = ""; //echo '
4 '; break; case '.swf': if (!$widthMainBaner) $widthMainBaner = 450; //domyslna szerokosc if (!$heightMainBaner) $heightMainBaner = 100; //domyslna wysokosc $box_baner_main1 = " "; //echo '
5 '; break; default: $box_baner_main1 = ""; //echo '
6 '; break; } }else { if (strlen($box_baner_main1_kod_reklamy)) { $box_baner_main1 = $box_baner_main1_kod_reklamy; //echo '
7 '; } else { //echo '
8 '; $box_baner_main1 = ""; $box_baner_main1_kod_inicjujacy = ''; $box_baner_main1_kod_wyswietlen = ''; } } } } // }else{ // $box_baner = ""; // $box_baner1 = ""; // } $smarty->assign('box_baner_7', $box_baner_main); $kody_inicjujace_array[] = $box_baner_main_kod_inicjujacy; $kody_wyswietlen_array[] = $box_baner_main_kod_wyswietlen; $smarty->assign('box_baner_7a', $box_baner_main1); $kody_inicjujace_array[] = $box_baner_main1_kod_inicjujacy; $kody_wyswietlen_array[] = $box_baner_main1_kod_wyswietlen; ?> =$time_koniec_emisji-$czas_zimowy_letni))"; $sql1 = "select t41.idb from $tabela41 t41, $tabela42 t42, $tabela43 t43 where t41.idb=t42.idb and t41.idb=t43.idb and t42.idb=t43.idb and t41.aktywny='1' and t41.rodzaj_terminu='2' and t41.rodzaj_banera='17' $kat_baner and t41.ilosc_wyswietlen>t41.liczba_odslon and t42.data_emisji<=$time_today"; $mt17 = 0; $id17 = pobierz_colban($sql0, $sql1, $mt17); if ($id17) { if (!$mt17) { $sql = "select t41.idb, t41.idk, t41.baner, t41.link, t41.kod_inicjujacy, t41.kod_reklamy, t41.kod_wyswietlen, t43.idkat, t41.szerokosc, t41.wysokosc, t41.rozszerzenie from $tabela41 t41, $tabela42 t42, $tabela43 t43 where t41.idb=t42.idb and t41.idb=t43.idb and t42.idb=t43.idb and t41.idb=$id17 and t41.aktywny='1' $kat_baner and t41.rodzaj_banera='17' and t41.rodzaj_terminu='1' and ((t41.oddo=0 and t42.data_emisji BETWEEN $time_today-$czas_zimowy_letni AND $time_today+$czas_zimowy_letni) or (t41.oddo=1 and t42.data_emisji<=$time_today+$czas_zimowy_letni and t42.data_emisji>=$time_koniec_emisji-$czas_zimowy_letni)) limit 1"; } else { $sql = "select t41.idb, t41.idk, t41.baner, t41.link, t41.kod_inicjujacy, t41.kod_reklamy, t41.kod_wyswietlen, t43.idkat, t41.szerokosc, t41.wysokosc, t41.rozszerzenie from $tabela41 t41, $tabela42 t42, $tabela43 t43 where t41.idb=t42.idb and t41.idb=t43.idb and t42.idb=t43.idb and t41.idb=$id17 and t41.aktywny='1' $kat_baner and t41.rodzaj_banera='17' and t41.rodzaj_terminu='2' and t41.ilosc_wyswietlen>t41.liczba_odslon and t42.data_emisji<=$time_today+$czas_zimowy_letni limit 1"; } $res_ban = ($cache_portal)? $db->CacheExecute($sql) : $db->Execute($sql); $idbanera = $res_ban->fields['idb']; $idkampanii = $res_ban->fields['idk']; $idkategorii = $res_ban->fields['idkat']; $baner = $res_ban->fields['baner']; $link = str_replace('http://', '', $res_ban->fields['link']); $box_baner_komentarz_kod_inicjujacy = $res_ban->fields['kod_inicjujacy']; $box_baner_komentarz_kod_reklamy = $res_ban->fields['kod_reklamy']; $box_baner_komentarz_kod_wyswietlen = $res_ban->fields['kod_wyswietlen']; //aktualizujemy statystyki //$sql = "update $tabela41 set liczba_odslon=liczba_odslon+1 where idb=$idbanera"; //$result = $db->Execute($sql); //$sql = "insert into $tabela44 (idb, data_odslony,idkat) values ($idbanera,".date('U').",$idkategorii)"; ////$result = $db->Execute($sql); //$sql = "update $tabela43 set liczba_odslon_dziennie=liczba_odslon_dziennie+1 where idb=$idbanera and idkat=$idkategorii"; //$result = $db->Execute($sql); $banerstats[41][$idbanera]++; $banerstats[43][$idbanera][$idkategorii]++; //sprawdzamy rodzaj banera i okreslamy tresc jaka musimy umiescic na stronie if (strlen($baner)) { $rozszerzenie = $res_ban->fields['rozszerzenie']; $widthMainBaner = $res_ban->fields['szerokosc']; $heightMainBaner = $res_ban->fields['wysokosc']; switch ($rozszerzenie) { case '.jpg': case '.jpeg': case '.JPG': case '.JPEG': case '.gif': case '.GIF': case '.png': case '.PNG': if ($link != '') $box_baner_komentarz = ""; else $box_baner_komentarz = ""; break; case '.swf': $box_baner_komentarz = " "; break; default: $box_baner_komentarz = ""; break; } }else { if (strlen($box_baner_komentarz_kod_reklamy)) { $box_baner_komentarz = $box_baner_komentarz_kod_reklamy; } else { $box_baner_komentarz = ""; $box_baner_komentarz_kod_inicjujacy = ''; $box_baner_komentarz_kod_wyswietlen = ''; } } } else { $box_baner_komentarz = ""; } $smarty->assign('box_baner_komentarz', $box_baner_komentarz); $kody_inicjujace_array[] = $box_baner_komentarz_kod_inicjujacy; $kody_wyswietlen_array[] = $box_baner_komentarz_kod_wyswietlen; Dzieli nas tablica - zlotowskie.pl
28°C
Pogoda
Portal24h
  • Reklama
  • Kontakt
Newsletter
Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!
E-gazeta
Krajenka
 » Twoja okolica  » Krajenka

Dzieli nas tablica

Wtorek, 19.06.2012

Dzieli nas tablica

Radzieccy wyzwoliciele zostają w Krajence. W muzeum. Napis mówiący o bojownikach o polskość zastąpi jedna z dwóch propozycji mieszkańców. Decyzję podejmą radni


Artykuł płatny - zaloguj się i wykup dostęp, a będziesz mógł poczytać wszystkie artykuły w portalu przez 24 godziny.


Oceń:
[0]
Prezentacja firm
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.